Nákupní košík
Nabídka

Tepelné zpracování hliníku a jeho slitin


Impregnace odlitků z Al a Cu slitin

Ve smyslu ČSN 42 0056 lze tepelné zpracování hliníku a jeho slitin definovat jako pochod, při kterém jsou výrobky nebo jeho části v tuhém stavu podrobeny jednomu nebo více žíhacím cyklům za účelem dosažení požadované struktury/substruktury a vlastností.

Vytvrditelné slitiny: 2xxx, 6xxx a 7xxx (AlCu, AlMgSi, AlMgZn)

U stavů T4X, T5X, T6X a T7X lze požadovaného efektu dosáhnout pouze tepelným zpracováním.

U stavů T3X a T8X lze efektu dosáhnout kombinací tepelného a tepelně mechanického zpracování.

Nová technologie společnosti TPMO s.r.o. umožňuje tepelně zpracovávat odlitky o hmotnosti do 450 kg.

Rozměry koše linky pro tepelné zpracování T6: 130 x 90 cm.

Rozměry pece pro tepelné zpracování T4: 239 x 174 x 150 cm (délka x šířka x výška).

Díky rozpouštěcímu žíhání ihned po ochlazení lze odlitky tvarovat.

Důvody vytvrzování - zvýšení tvrdosti, meze kluzu, meze pevnosti, snížení tažnosti.

Video pece:

http://www.youtube.com/watch?v=wvejMkmBI5U#t=0

Nejčastěji používané tepelné zpracování slitiny AlSi7Mg:

T6 - rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí (vytvrzování na maximální pevnost)

    - rozpouštěcí žíhání: 525 - 535 °C / 6 - 10 hodin/ ochlazení ve vodě 20 - 50 °C

    - vytvrzování: 170 - 180 °C / 8 hodin/ ochlazení na vzduchu

T64 - rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí za nedostatečných podmínek ke zlepšení tvářitelnosti

      - rozpouštěcí žíhání: 525 - 535 °C / 6 - 10 hodin/ ochlazení ve vodě 20 - 50 °C

      - vytvrzování pro vyšší tažnost: 150 - 160 °C / 2 - 3 hodiny/ ochlazení na vzduchu

T7 - rozpouštěcí žíhání a umělé přestárnutí

     - rozpouštěcí žíhání: 525 - 535 °C / 6 - 10 °C/ ochlazení ve vodě 20 - 50 °C

     - vytvrzování s přestárnutím 210 - 230 °C / 6 - 8 hodin/ ochlazení na vzduchu


Stavu T6 je dosahováno  technologickým procesem rozpouštěcího žíhání s následným zakalením ve vodní lázni a umělým stárnutím v peci případně na vzduchu dle norem a požadavků zákazníka. Žíhací pec je vybavena mimo jiné nucenou cirkulací vzduchu pro rovnoměrné rozložení teplotního pole, transport do vodní lázně je řízen automaticky a nepřesáhne 12 s, čímž je zajištěno přesné dodržení daných technologických postupů.

Poloautomatická kalící linka je řízena programovatelným automatem SIMATIC s operátorským dotykovým panelem. PLC řídí teplotní profil pecí, teplotu vody a výšku hladiny v kalící lázni, synchronizuje pojezd pece, pohyby dveří a zavážení vsázkových košů. Teploty a časy náběhu a výdrže se nastavují na operátorském panelu. Jednotlivé programy lze editovat a archivovat. Řídící systém je vybaven paměťovým modulem, který zaznamenává reálné hodnoty z průběhu  provozu pece. Tyto lze na přání zákazníka doložit ke každé vsázce

Max. teplota žíhací pece je 600 °C, max. teplota pece pro umělé stárnutí je 300°C. Teplota vodní lázně je udržována mezi 15 - 40°C


Duléžité pojmy :

Žíhací cyklus - je definován jako změna teploty výrobku v určitém rozmezí v závislosti na čase.

Ohřev – pochod, jímž se zvyšuje teplota výrobku na hodnotu potřebnou pro další zpracování.  

Rychlost ohřevu – vzůrst teploty ohřívaného výrobku za jednotku času.

Ochlazování – pochod, kterým se snižuje teplota výrobku na požadovanou teplotu. 

Rychlost ochlazování – pokles teploty ochlazovaného výrobku za jednotku času.

Kritická rychlost ochlazování – taková nejmenší rychlost ochlazování, při které po rozpouštěcím žíhání nenastává rozpad přesyceného tuhého roztoku.

Výdrž (prodleva) – udržení výrobku na určité teplotě po dobu potřebnou k provedení příslušného tepelného zpracování (např. za účelem snížení chemické segregace difúzí při homogenizaci).


Mezi tepelným zpracováním slitin pro tváření a slitin pro odlévání není zásadní rozdíl, a proto jsou, až na výjimky, všechny způsoby zahrnuty do jednoho celku.


Tepelné zpracování Al a jeho slitin mů žeme rozdě lit do dvou základních skupin:

 - žíhání,
 - vytvrzování.

U hliníku a jeho slitin se aplikují následující způsoby žíhání:

Rekrystalizační žíhání – je způsob tepelného zpracování za studena tvářeného kovu, přičemž dochází z původně deformované struktury ke vzniku nové rekrystalizované struktury. Rekrystalizačním žíháním se mění také vlastnosti. Snižují se pevnostní a zvyšují se plastické vlastnosti původního deformovaného materiálu. V praxi se nejběžněji aplikují teploty v rozmezí 250 – 500 °C. Použitá teplota závisí především na velikosti předcházející deformace za studena (s rostoucí deformací klesá teplota rekrystalizace a velikost zrn) a na čistotě hliníku, resp. chemickém složení slitiny. 

Žíhání s částečnou rekrystalizací – je tepelné zpracování za studena tvářených výrobků vedoucí ke vzniku částečné rekrystalizované struktury, kde vedle rekrystalizovaných zrn je určitý podíl tvářené struktury.
V praxi se aplikují teploty v rozmezí stejném, jako je rekrystalizaní žíhání 250 – 500 °C, ale je nutno volit kratší čas, aby nedošlo k plné rekrystalizaci.


Homogenizace – je tepelné zpracování při vysoké teplotě (blízké solidu) za účelem odstranění nebo
snížení chemické heterogenity difúzními procesy.

Dvojstupňová homogenizace - je způsob homogenizace spočívající v aplikaci dvou po sobě následujících různých teplot za účelem odstranění nebo snížení chemické heterogenity difúzními procesy. Délka doby žíhání záleží především na chemickém složení slitiny a její struktury a jde z časového hlediska o nejdelší tepelné zpracování v celém procesu výroby. 

 
zpět
Společnosti byla poskytnuta dotace na projekt: „Pořízení a rekonstrukce nové provozovny společnosti Industrial Engineering s.r.o. (Areál bývalých jatek v Kožichovicích u Třebíče)“, hlavní cíl projektu: Revitalizací areálu dosáhnout toho, aby nově vzniklé výrobní prostory, administrativní prostory a sociální zázemí pro zaměstnance odpovídaly moderním požadavkům.
Společnosti byla poskytnuta dotace na projekt: Profesní a odborné vzdělání zaměstnanců Industrial Engineering s.r.o., hlavním cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti Industrial Engineering s.r.o. pro prohloubění jejich kvalifikace, a tak zefektivnění pracovních výsledků.
Evidence tržeb Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Úvod | Nabídka | Poptávky a dotazy | Kontakt
Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet

Dědečkovy hodiny | Zabezpečení Sklepů